Bang van honden

Wat nu?

Angst voor honden

Angst  kan verschillende oorzaken hebben.

Soms zie ik kinderen maar ook volwassenen die bang zijn van honden zonder dat ze zelf ooit een negatieve ervaring gehad hebben met een hond.  Waar ligt de oorsprong van die angst ?

Waarom reageert persoon A anders dan persoon B in eenzelfde situatie ?  Zo kan bv de ene jogger panisch andere honden mijden tijdens een looptraining sinds een loslopende hond hem even blaffend naderde maar op afstand bleef.  Terwijl iemand anders steeds opnieuw hetzelfde parcours blijft lopen sinds dat ene voorval, ongeacht de aanwezigheid van diezelfde hond.

Maar ook in het beroepsleven kan angst voor honden een beklemmende rol spelen.  Zo getuigde een klant van me dat de kinesist die driemaal per week langskwam aan huis, net niet buiten rende toen haar hond rustig de woonkamer kwam binnengelopen.

Door naar onze angst te durven kijken, geven we onszelf de kans om meer ruimte te creëren zodat bepaalde zaken vanuit een andere hoek bekeken kunnen worden.

Ik merk dat er heel wat clichés bestaan omtrent hondengedrag, soms gaan overtuigingen al jarenlang mee in de maatschappij en worden die als ‘waarheid’ beschouwd.  Maar men kan zich ook een ‘eigen waarheid’ gaan ontwikkelen, die gebaseerd kan zijn op onwetendheid of angst.

Heel wat misverstanden kunnen verholpen worden door op de hoogte te zijn van de basisbeginselen van hondengedrag.
Heb je er ooit al eens bij stilgestaan hoe een hond diezelfde situatie ervaart ?

Maak een einde aan dat beklemmend gevoel van angst dat je overvalt in de buurt van een hond.

Neem vrijblijvend contact met me op om te achterhalen wat een persoonlijke coaching kan betekenen voor jou!

Heb je interesse?

Je bent van harte welkom voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek bekijk ik samen met jou op welke manier ik iets voor jou kan betekenen en wat de mogelijkheden zijn qua begeleiding afgestemd op jouw vraag.

Door elkaar eerst eens telefonisch te spreken wordt het meteen ook duidelijk of er een klik is tussen ons, want dit is cruciaal als basis opdat mijn begeleiding een meerwaarde zal betekenen in het verhaal dat jij aan het schrijven bent!

Via de volgende link naar mijn agenda kan je een belmoment kiezen dat jou best past: