Over Kathia

Vanaf mijn zes jaar ben ik opgegroeid met honden om me heen.  Doorheen de jaren begon ik me steeds meer in hun leefwereld te verplaatsen en ging ik op zoek naar het hoe en waarom van hun gedrag.  Deze nieuwsgierigheid heeft me uiteindelijk in 2004 tot bij Geert De Bolster gebracht, waar ik de opleiding van ‘Professioneel hondengedragsbegeleider’ volbracht heb.

Ik volg jaarlijks bijscholing en verschillende workshops in binnen- en buitenland om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in de hondenwereld.

In de praktijk pas ik de principes van De Connectiemethode toe, in combinatie met mijn eigen ervaring.  De basisgedachte is natuurlijk omgaan met je hond, zonder dwang of druk uit te oefenen om samen tot een gewenst resultaat te komen.  Ik ben houder van het Quality Label uitgereikt door Geert De Bolster Academy: voor meer info verwijs ik je graag door naar het artikel onder de rubriek 'nieuws', alsook naar http://www.debolster.be/academy/quality-label.

Een vertrouwensband creëren tussen mens en dier gebeurt met respect voor elkaars emoties en met begrip voor het ‘zijn’ van elk individu.  Een belangrijke rol hierbij speelt communicatie: een correcte interpretatie van hondengedrag zorgt ervoor dat we als mens op een gepaste manier kunnen communiceren naar onze hond toe.  

In het dagelijkse leven merk ik dat er nog heel wat misverstanden bestaan rond honden en hun gedrag.  Ik ben ervan overtuigd dat een basiskennis van hondentaal heel wat rust kan creëren bij zowel hondeneigenaars als niet-hondenliefhebbers.  Vanuit die overtuiging heb ik besloten om ook mensen te begeleiden die zich niet (meer) vertrouwd voelen in de buurt van honden.  Ik heb hiervoor specifieke scholing gevolgd waaronder een opleiding tot gecertificeerd personal coach en een opleiding in traumatherapie.

 

 

 

 

Quality Label - 2017_0_0.png