De connectiemethode - Quality Label van Geert De Bolster Academy

28 februari 2017

De connectiemethode staat eigenlijk voor het natuurlijk omgaan met honden.  Het is een visie waarbij er altijd rekening wordt gehouden met het perspectief van de hond.  Er wordt op geen enkel moment druk of dwang uitgeoefend om bepaald gedrag te stimuleren.  De hond krijgt de kans om nieuwe ervaringen op te doen waarbij hij of zij een goed gevoel heeft, dit betekent dat hiervoor de tijd en ruimte wordt aangeboden die de hond nodig heeft.  

Omgaan met emoties en gevoelens van de hond.
De connectiemethode kijkt naar de gevoelens die gedrag sturen. Honden ervaren dezelfde emoties en gevoelens als mensen. Honden kunnen blij, speels, enthousiast en lief zijn, maar kunnen ook angstig, paniekerig, verdrietig, boos en woedend zijn. Omdat het de emoties en gevoelens zijn die het gedrag van de hond bepalen richt de connectiemethode zich op het begrijpen van - en het omgaan met deze gevoelens. We weten dat emoties, die positieve gevoelens doen ontstaan, kunnen aangewend worden om, emoties die negatieve gevoelens doen ontstaan, te transformeren tot vertrouwen, rust, evenwicht, vrede en vreugde.

Omgaan met honden zoals ze zijn.
Geen enkele emotie van de hond wordt verheerlijkt, geen enkele wordt afgewezen. De emoties en gevoelens zijn natuurlijk en aangeboren en hebben stuk voor stuk hun nut. Zowel tijdens de puppy opvoeding als bij de training van de adolescente hond als bij het omgaan met de kwetsbaarheid van honden wijst de connectiemethode geen enkele emotie af. Bij het toepassen van de connectiemethode heeft men respect voor de hond zoals hij is. Wij stellen de hond bij iedere ontmoeting de drie basisvragen van de connectiemethode: Hallo, hoe gaat het met jou? Wat wil je? Wat heb je nodig?

Ook hondeneigenaren krijgen ten volle bestaansrecht.
De gevoelens, emoties, gedachten en ideeën van de eigenaar krijgen bij de connectiemethode ten volle bestaansrecht. We werken samen met als doel: evenwicht, rust, vrede en vreugde creëren in de relatie tussen mens en hond.

Het Quality Label geeft de garantie voor een professionele benadering.  Elk jaar is er bijscholing en intervisie voorzien onder leiding van Geert De Bolster.

http://www.debolster.be/academy/quality-label